Curs Personalizat Achizitii Publice

Avantaje

 • Cursurile sunt adaptate in functie de nevoile clientului
 • Un nivel ridicat de flexibilitate in ceea ce priveste data, intervalul orar si locatia
 • Studii de caz si sesiuni de practica care sunt dezvoltate pe baza spetelor specifice institutiei

Speaker

  • Specialist din Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)
  Best Deal
  Preturi incepand de la
  Lei900 /p a r t i c i p a n t
  • grupe de minimum 10 participanti
  • durata cursului de minim 3 zile

  Tematica

  Revizuirea/Actualizarea pretului unui contract. Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială

  Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

  Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

  OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – Mof. 1116 din 29 decembrie 2018

  Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică

   

  Planificarea achizitiilor. Strategia anuală- prag valoric;
  Codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire;
  Realizarea Achiziţiilor directe – praguri – notificări;
  Reguli de estimare – corespondenta cu CPV-ul, incadrarea produselor similare;
  Loturi- excepții;
  Controlul ex ante voluntar exercitat de A.N.A.P.– procedura de conciliere;
  Controlul ex-ante atributul autorităţilor de management;
  Notificări A.N.A.P.;
  Proceduri de atribuire;
  Procedurile de atribuire in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
  Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare – motive de urgenta;
  Acordul cadru
  Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate/preț și cel mai bun raport calitate/cost;
  Comisia de evaluare;
  Accesul la dosarul achizitiei;
  Ajustarea pretului: revizuire vs actualizare (drepturile autoritătilor contractante/entitatilor contractante si obligatiile executantului) – situatii de aplicare
  Cazurile în care contractul de achizitie publica/sectoriale poate fi modificat fără aplicarea unei alte proceduri de achiziţii;
  Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune;

  Cauțiunea;
  Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională;
  Contestarea pe cale judiciară;
  Suspendarea procedurii de atribuire;
  Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

  Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor, prezentare cazuri practice

  0733.741.185
  • Informatii Suplimentare
   Raspundem bucurosi la orice intrebare
  • Mail
   office@consultingpoint.ro
  • Telefon
   0733.741.185
  • Adresa
   Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti