Noi puncte de contact ANAP

Noi puncte de contact ANAP

Începând cu 2 iulie 2018, Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția autorităților/entităților contractante următoarele puncte de contact: notificari@anap.gov.ro sau fax 021.302.53.97. Astfel, autoritățile/entitățile contractante vor putea transmite prin intermediul email-ului/fax-ului înștiințările și/sau notificările impuse de

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 și din Legea nr. 98/2016

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 și din Legea nr. 98/2016

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.