CFP, CFG si FOREXEBUG – Instrumente financiar bugetare in institutiile publice

 • 26 - 28 februarie 2019

 • Bucuresti - Education Point

Informatii Administrative

Organizatori

 • Adrian Ciobanu - 0724.271.282
 • Alexandru Capatana - 0733.741.185

Speaker

 • Specialist in Contabilitatea Institutiilor Publice

Certificare

 • In urma participarii la curs se acorda Certificat de Participare emis de catre furnizorul de formare profesionala in conformitate cu prevederile H.G. 1066/2008.

Taxe Participare

 • 900 Lei - Servicii Instruire
 • Include suportul de curs in format electronic, mapa de lucru si taxa examinare ANC.
Formular Inscriere

Informatii Suplimentare

 • Termen inscriere - 22 februarie, in limita locurilor disponibile

Tematica

NOUTĂȚI LEGISLATIVE: Ordinul 2332/30 august 2017 privind modificarea Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Scopul CFPP, Operatiuni supuse CFPP;
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP;
Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv;
Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP;
Returnarea documentatiei la verificarea de fond;
Refuzul de viza; Analiza si solutii in cazul refuzului de viza;
Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;
Procedura operationala CFP; Exemple de operatiuni;
Documente specifice, elaborarea de rapoarte.
NOUTAȚI PRIVIND VERIFICAREA LEGALITĂȚII ȘI REGULARITĂȚII PROIECTELOR DE OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE SUPUSE CFPP
Verificarea strategiei de contractare pentru contractul de achiziție publică/sectorială/ de concesiune de lucrări sau servicii/de parteneriat
Verificarea modelului de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire
Verificarea contractului de achiziție publică/sectorială înainte de semnare
Verificarea contractului/comenzii de achiziție publică/sectorială atribuit prin achiziție directă
Verificarea actului adițional al contractului de achiziție publică/sectorială înainte de semnare
Verificarea ordonanțării de plată pentru avansurile acordate în cadrul contractului de achiziție publică/ sectorială / de concesiune de lucrări sau servicii/de parteneriat public-privat
Verificarea ordonanțării de plată privind contractul de achiziție publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii/de parteneriat
ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE AFERENTE OPERATIUNILOR SUPUSE CFPP CORESPUNZĂTOARE PROCESULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
Contractul de achizitie publica/sectoriala
Contractul/Comanda de achizitie publica/sectoriala atribuit/atrbuită prin achiziție direct
Act aditional la contractul de achizitie publica/sectoriala
Ordonanțarea de plată privind achiziția publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii
Ordonanțarea de plată pentru avansurile acordate în cadrul contractului de achiziție publică/ sectorială / de concesiune de lucrări sau servicii/de parteneriat public-privat;
Alte operatiuni supuse CFPP;
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE
Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. O.U.G nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici;
Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;
Intocmirea Programului anual de activitate;
Procedura operationala CFG;
Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;
Intocmirea actelor de control;
Valorificarea constatarilor organelor de control;
Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern entitatii;
Studii de caz.
ELABORAREA CECKLIST-URILOR DE CONTROL UZUALE IN ACTIVITATEA DE CFG – PREGATIREA ACTIVITATILOR DE CONTROL
Check-list inventariere;
Check-list achizitii publice;
Check-list organizare si exercitare CFP;
Check-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;
UTILIZAREA SISTEMULUI NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUG – Implementarea şi stadiul sistemului de raportare, noutăţi;
Dezvoltarea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare (cash) din trezorerie la nivel COFOG III: capitol, subcapitol, paragraf (pentru venituri şi cheltuieli), detaliate pe clasificaţia economică la nivel de titlu, articol, alineat (pentru cheltuieli);
Controlul angajamentelor bugetare în trezorerie;
Transmiterea unor balanţe analitice standardizate la nivelul MFP, de către fiecare instituţie publică;
Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară si anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative) pe parcursul anului 2017;
Procesul de colectare a situaţiilor financiar-contabile ale instituţiilor publice (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia arieratelor) din perspectiva FOREXEBUG;
Eliminarea centralizării situaţiilor financiare la nivelul ordonatorilor secundari şi principali de credite.

Formular Inscriere

Education Point

Centru de conferinte

Education Point este situat in centrul Bucurestiului, la numai trei minute de mers pe jos, de statia de metrou Piata Romana.

Orice eveniment, curs, workshop, training sau conferinta in Bucuresti pe care il sustineti este foarte important pentru noi. Education Point pune la dispozitie toata logistica si suportul necesar pentru o experienta deosebita a participantilor. Cele 5 sali pot fi personalizate conform nevoilor, in functie de tipul evenimentului si numarul invitatilor.

De asemenea Education Point ofera posibilitatea organizarii de coffee-break pentru toti participantii. Dotarile salilor includ: Conexiune internet wireless, videopriector, flipchart, whiteboard, laptop, instalatie climatizare, sistem de sonorizare.

 • Informatii Suplimentare
  Raspundem bucurosi la orice intrebare
 • Mail
  office@consultingpoint.ro
 • Telefon
  0724.271.282 sau 0733.741.185
 • Adresa
  Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti