Contabilitatea Institutiilor Publice. Utilizarea eficienta a FOREXEBUG. Controlul Financiar Preventiv

 • Locatie

 • Mamaia - Hotel Dacia Sud

 • Sesiuni

 • 30 iunie - 3 iulie 2022

 • 14 - 17 iulie 2022

 • 28 - 31 iulie 2022

Informatii Administrative

Organizator

 • Alexandru Capatana - 0733.741.185

Speaker

 • Specialist in managementul financiar al institutiilor publice

Certificare

 • In urma evaluarii se acorda Certificat de Participare emis de catre furnizorul de formare profesionala in conformitate cu HG 2066/2008.

Taxe Participare

 • 900 Lei - Servicii Instruire
 • Include acces la programul de instruire, suportul de curs, mapa de lucru, coffee break, etc.
 • 2500 Lei - Servicii Cazare
 • Cazare in regim double si pensiune completa pe durata a 4 zile pentru participant si insotitor.
Formular Inscriere

Informatii Suplimentare

 • Taxa de cazare se poate achita partial/total folosind tichete de vacanta.

Tematica

Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu

Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug

Ordinul nr. 3192/2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare -Forexebug

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice

Ordinul nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței

Ordinul nr. 1086/2019 privind modificarea OANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Legea nr.13/2019 pentru aprobarea OUG nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modif. unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal)

Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative

HG privind modificarea anexei 14 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la instituţiile publice

Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii

Prevederi legale şi etapele care preced încheierea exerciţiului financiar

Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și instrucțiuni de aplicare ale acestora

Implementarea şi stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/2017

Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017

Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru: instituţii finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii finanţate integral/parţial din venituri proprii

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome.

Ordinul nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS

ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG

Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare

Corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor

Contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei

Pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi

Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare

Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare

Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Modele privind elaborarea procedurilor contabile

Aplicații practice şi studii de caz

Formular Inscriere

Hotel Dacia Sud

Dacia Sud Hotel este amplasat la intrarea in statiunea Mamaia, pe malul marii, si este unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoralul romanesc. Cu o experienta indelungata in ospitalitate, hotelul s-a reinventat constant pentru a va putea oferi cele mai bune servicii si facilitati. Incepand cu anul 2020, Dacia Sud Hotel Mamaia va intampina cu o infatisare noua si servicii mult imbunatatite! A fost construit un nou etaj, renovat complet, hotelul reprezinta un amestec echilibrat intre frumusetea clasica si accentele moderne. Restaurantul Dacia Sud este o locatie selecta prin diversitate, intimitate, ambianta si rafinament. Restaurantul are o capacitate de 300 de locuri, dintre care 200 in salonul dotat cu aer conditionat si 100 pe terasa acoperita, aflata la 10 metri de plaja Amplasat in partea sudica a statiunii Mamaia, la intrarea dinspre Constanta, Complex Hotelier Dacia Sud este locatia perfecta pentru o vacanta de neuitat la malul marii sau pentru o intalnire de afaceri incununata de succes. Te invitam sa descoperi linistea si relaxarea intr-un cadru armonios – Dacia Sud Hotel Mamaia.

 • Informatii Suplimentare
  Raspundem bucurosi la orice intrebare
 • Mail
  office@consultingpoint.ro
 • Telefon
  0733.741.185
 • Adresa
  Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti