Noi puncte de contact ANAP

Noi puncte de contact ANAP

Începând cu 2 iulie 2018, Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția autorităților/entităților contractante următoarele puncte de contact: notificari@anap.gov.ro sau fax 021.302.53.97.

Astfel, autoritățile/entitățile contractante vor putea transmite prin intermediul email-ului/fax-ului înștiințările și/sau notificările impuse de legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice pentru următoarele situații:

  1. inițierea procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din H.G. nr. 419/2018, cu invocarea cazurilor și condițiilor prevăzute la art.104 din Legea nr. 98/2016, art. 117 din Legea nr.99/2016, respectiv art. 64 și 65 din Legea nr.100/2016 precum și în cazul invocării art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care sunt incidente prevederile art. 236 alin.(4) din Legea nr.98/2016, art.223 alin.(4) din Legea nr.99/2016, respectiv ale art.116 alin.(4) din Legea nr.100/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  2. inițierea demersurilor de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit.b) și lit. c) din Legea nr. 98/2016, la art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016 și art. 102 și 103 din Legea nr.100/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim pe această cale că începând cu 26 mai 2016, data intrării în vigoare a noului pachet legislativ, notificările cu privire la semnarea contractelor/acordurilor-cadru nu se mai transmit la ANAP, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 219/2012, întrucât atât O.U.G. nr. 34/2006 cât și actele normative date în aplicarea acesteia au fost abrogate.

IMPORTANT: Notificarea din 9 martie 2016 cu privire la reluarea transmiterii notificărilor la semnarea contractelor/acordurilor-cadru conform H.G. nr. 219/2012, precum și notificarea nr. 228/19.11.2015 referitoare la problemele tehnice apărute în cadrul aplicației electronice disponibile la adresa de internet www.anap.gov.ro privind transmiterea notificărilor la semnarea contractelor/acordurilor-cadru conform H.G. nr. 219/2012 nu mai sunt de actualitate.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}