Expert Achizitii Publice. Noutati Legislative ale Sistemului Achizitiilor Publice

 • 31 ianuarie - 3 februarie 2019

 • Sinaia - Hotel New Montana

Informatii Administrative

Organizatori

 • Adrian Ciobanu - 0724.271.282
 • Alexandru Capatana - 0733.741.185

Speaker

 • Cristina Spoiala - Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)

Certificare

 • In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire „EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Cod COR 214 946, eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite.

Taxe Participare

 • 900 Lei - Servicii Instruire
 • Include suportul de curs in format electronic, mapa de lucru si taxa examinare ANC.
 • 1500 Lei - Servicii Cazare
 • Cazare in regim double si pensiune completa pe durata a 4 zile pentru participant si insotitor.
Formular Inscriere

Informatii Suplimentare

 • Taxa de cazare se poate achita partial/total folosind tichete de vacanta.
 • In vederea eliberarii diplomei A.N.C. sunt necesare urmatoarele documente: Carte de identitate; Certificat de nastere; Diploma de studii superioare; Certificat de casatorie, in cazul schimbarii numelui.
 • Termen inscriere - 29 ianuarie, in limita locurilor disponibile

Tematica

Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, publicată În Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, din data de 18.06.2018, privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.

 • Strategia anuală- prag valoric;
 • Codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire;
 • Realizarea Achiziţiilor directe – praguri – notificări;
 • Reguli de estimare- corespondenta cu CPV-ul, incadrarea produselor similare);
 • Evaluarea ofertelor;
 • Solicitări de clarificări;
 • Criteriile de atribuire;
 • Garantii solicitate;
 • Ajustarea pretului;

Finalizarea procedurii de atribuire: comunicarea rezultatului, termenele de asteptare, semnarea contractului de achizitie publica,  refuzul/intarzierea semnarii; 

OUG nr. 45/2018   – Monitorul Oficial nr. 459/04.06.2018 pentru modificarea și completarea: Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare

 • Definitia autoritatilor contractante;
 • Praguri valorice, loturi- excepții;
 • Accesul la dosarul achizitiei;
 • Procedura simplificata;
 • Procedurile de atribuire in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare – motive de urgenta;
 • Termene de raspuns la solicitarile de clarificari;
 • Criterii de calificare si selectie – cifra de afaceri;
 • Motive de excludere;
 • Criterii de atribuire;
 • Anularea procedurii;
 • Comunicari;
 • Modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
 • Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune;
 • Cauțiunea;
 • Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională;
 • Contestarea pe cale judiciară;
 • Suspendarea procedurii de atribuire;
 • Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

HOTĂRÂRE Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice publicată în: Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice, respectiv a Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016, Legii nr. 100/2016 si Legii nr. 101/2016 – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1022 din 22 Decembrie 2017 

Ordonanța de urgență nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018

HG nr. 502/2018 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în: Monitorul Oficial nr. 614 din 17 iulie 2018 

OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii –  Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017

 • Controlul ex ante
 • Metodologia de selecţie;
 • Filtrele utilizate pentru a repartiza procedurile de atribuire a contractelor şi modificările contractuale, care urmează să fie introduse în programul de verificare;
 • Indicatorii de risc;
 • Avizul conform al ANAP (conditionat/neconditionat);
 • Procedura de conciliere.

ORDIN Nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială  publicat în: Monitorul Oficial nr. 597 din 13 iulie 2018

Notificări ANAP

 

Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor, prezentare cazuri practice.

Formular Inscriere

Hotel New Montana

Situat in inima orasului Sinaia, un mic resort de munte si ski, Hotelul New Montana este destinatia ideala pentru recreere si pentru intâlniri de afaceri, oferind oaspetilor sai o atmosfera placuta, relaxanta si servicii de calitate. Hotelul ofera o capacitate de 360 de locuri. New Montana Hotel pune la dispozitie un centru de afaceri multi functional si flexibil, capabil sa faca fata oricarui tip de eveniment: activitati team building si training, lansari de produs, conferinte, congrese, expozitii, etc. Hotelul ofera serviciu de curatenie zilnic, Room service, Apel de trezire, Sistem de inchidere electronic, Televiziune prin satelit, Televizor LCD, Acces la Internet wireless, Telefon wireless, Linie telefonica internationala, Mini bar, Seif in camera si la receptie, Cada de baie, Patut si pat suplimentar, Uscator de par, Accesorii de baie, Halat de baie si papuci, Spalatorie – informatii suplimentare in dulap, sase sali de conferinta spatioase, dotate cu echipament profesional cu o capacitate intre 10 si 450 de locuri pot satisface cele mai exigente cerinte business. Zone speciale de coffee break sunt amenajate in vecinatatea salilor de conferinta pentru confortul participantilor.

Acces la piscina, sauna.
Internet wireless este disponibil in tot hotelul.
Acces in parcarea hotelului.

 • Informatii Suplimentare
  Raspundem bucurosi la orice intrebare
 • Mail
  office@consultingpoint.ro
 • Telefon
  0724.271.282 sau 0733.741.185
 • Adresa
  Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti