Proiectul de buget pentru anul 2018 a fost adoptat astazi, 6 decembrie 2017, în sedinta de Guvern.

Proiectul de buget pentru anul 2018 a fost adoptat astazi, 6 decembrie 2017, în sedinta de Guvern.

REZUMAT PRIVIND BUGETUL PENTRU ANUL 2018

 

Susținerea domeniilor precum sănătatea, educația, cercetarea dar și majorarea investițiilor publice sunt doar unele dintre obiectivele proiectului de buget pentru anul 2018, adoptat astăzi, 6 decembrie 2017, în ședința de Guvern.

Proiectul de buget pentru anul viitor este construit pe o creștere economică de 5,5%, un curs mediu de 4,55 lei/euro și câștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

În proiectul de buget sunt prevăzute resursele necesare pentru majorările salariale potrivit calendarului stabilit prin legea salarizării unitare și angajamentul creșterii punctului de pensie cu 10%.

Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi în totalul veniturilor bugetare în anul 2018 le înregistrează contribuțiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize  3,3%, impozit pe salarii și impozitul pe venit cu  2,3 % din PIB.

Totodată, ne respectăm angajamentele luate în fața aliaților noștri și alocăm pentru al doilea an consecutiv 2% din PIB pentru apărare și alocăm 53 milioane lei pentru majorarea capitalului operatorilor economici din industria de apărare.

Bugetul conține sumele necesare astfel încât toate pensiile să fie majorate cu 10%, iar pensia minimă cu 23%. Toate acestea, de la 1 iulie 2018.

 • Indemnizația persoanelor cu dizabilități va crește în medie cu 30% de la 1 ianuarie.

Nu în ultimul rând, impozitul pe venit va fi direcționat integral către autoritățile publice locale și în același timp vom asigura un buget minim de funcționare pentru primării echivalent a 750 lei / locuitor și pentru Consilii Județene de 250 lei / locuitor.

Toate aceste măsuri se iau în condițiile în care, în 2018, România va avea cel mai mic nivel al taxelor din UE, a cincea cea mai mică datorie publică și un deficit de 2,96%.

România este pe drumul corect, iar anul 2018, Anul Centenarului, ne găsește într-un moment propice pentru dezvoltarea țării.

 • În acest sens, trebuie subliniat faptul că pentru acțiunile și proiectele prilejuite de aniversarea Centenarului României și a încheierii Primului Război Mondial am alocat, suplimentar în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, 150 milioane lei.
 • Nu în ultimul rând, Ministerul Afacerilor Externe va primi suplimentar 195 milioane de lei pentru pregătirea Președinției României a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019.

Situația privind capitolele bugetare de sănătate, învățământ și investiții pentru perioada 2017 – 2018

Mil.lei

Denumirea 2017 2018

SĂNĂTATE                           34.535,0                                40.353,6

 

ÎNVĂȚĂMÂNT                       24.070,9                                27.828,7

 

INVESTIȚII                            27.044,2                                38.534,4

 

Politica de cheltuieli vizează, în principal, următoarele măsuri:

 • Asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile şi pensiile în sectorul public;
 • Orientarea resurselor disponibile către investiții publice de antrenare în domeniile: infrastructură, agricultură și dezvoltarea rurală;
 • Reorientarea cheltuielilor de investiții publice în vederea realizării unei treceri treptate de la investițiile finanțate integral din surse naționale, la investiții cofinanțate din fonduri europene. Accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru îmbunătățirea ratei de absorbție;
 • Continuarea finanțării schemelor de ajutor de stat şi în perioada 2018-2020, pentru a contribui la crearea de noi locuri de muncă, realizarea de investiții care utilizează tehnologii noi, obținerea de produse, servicii, tehnologii inovative, cu efecte asupra creșterii economice şi asigurării stabilității macroeconomice;

 

Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB:

 • Cheltuielile cu asistența socială, datorită măsurilor adoptate în domeniul pensiilor, a majorării indemnizației sociale pentru pensionari și a altor drepturi de asistență socială, ajung în anul 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB;
 • Cheltuielile de personal însumează 81,2 miliarde lei ( 8,9%), respectiv o creștere de 11,6 miliarde lei fata de anul 2017, pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Bunurile și serviciile însumează în anul 2018 – 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), în timp ce cheltuielile cu datoria publică înregistrează în anul 2018, 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB);
 • Susținerea investițiilor publice – în anul 2018 cheltuielile destinate investițiilor însumează 38,5 miliarde lei, aproximativ 8,5 miliarde euro, reprezentând circa 4,2% în PIB, în creștere cu 11,5 miliarde lei față de anul 2017. Sunt avute în vedere consolidarea investițiilor publice, în special în infrastructură și creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune.

 

Proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2018 vor fi transmise spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

 

 

BUGETUL pentru anul 2018 – sumele destinate pentru fiecare instituție

 

 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE – 164,9 milioane lei (majorare cu 11,3% față de 2017). S-a asigurat alocarea a 2% din PIB pentru acest minister, asigurându-se astfel respectarea angajamentului asumat de România în relația cu NATO;

 

 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE – 6.208,6 milioane lei credite bugetare (majorare cu 30,6% față de anul 2017) și 38.343,0 milioane lei credite de angajament;

 

 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR – 9.132,8 milioane lei credite bugetare (majorare cu 0,9% față de anul 2017) și 30.911,5 milioane lei credite de angajament;

 

 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – 23.794,4 milioane lei (majorare cu 240,9% față de anul 2017); începând cu anul 2018, din bugetul Ministerului Educației Naționale se vor plăti și drepturile salariale ale personalului din învățământul preuniversitar de stat;

 

 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – 8.762,2 milioane lei (majorare cu 4,6% față de anul 2017).
 • Precizăm că pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate s-a alocat suma de 33.769,0 milioane lei, cu 4,530,0 milioane lei mai mult față de anul 2017 – (majorare de 15,5%);

 

 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE – 1.117,4 milioane lei (majorare cu 50,4%). În bugetul acestui minister s-au alocat 150 milioane lei pentru finanțarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a încheierii Primului Război Mondial;

 

 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE – 31.693,0 milioane lei (scădere cu 13,2% față de anul 2017). Menționăm că scăderea provine din diminuarea transferurilor de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, de la 13.599,1 milioane lei în anul 2017, la 7.408,8 milioane lei în anul 2018;

 

 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – 944,1 milioane lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de 2017) și 1.033,1 milioane lei credite de angajament. În bugetul Ministerului Afacerilor Externe s-au alocat credite de angajament pentru încheierea de contracte pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, în sumă totală de 194,9 milioane lei.

 

 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  buget – 23.522,1 milioane lei;(majorare – 23,6%);

 

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – buget – 15.311,9 milioane lei
  (majorare – 20,7%)

 

 • MISTERUL JUSTIȚIEI – buget – 3.750,6 milioane lei
  (scădere – 0,8%);
 • MINISTERUL PUBLIC- buget – 1.234,7 milioane lei (majorare – 0,23%)

 

 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  buget – 517,3 milioane lei (majorare – 15,3%);

 

 • MINISTERUL MEDIULUI – buget – 444,9 milioane lei
  (scădere – 5,4%);

 

 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE – buget – 291,8 milioane lei, din care 170 milioane lei pentru majorarea capitalului social la Companiei Naționale “Poșta Română” – S.A.;

 

 • MINISTERUL ECONOMIEI – buget – 355,9 milioane lei, din care 53 milioane lei pentru capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia (majorare – 104,9%);

 

 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE – buget – 4.569,4 milioane lei
  (majorare – 25,5%); MINISTERUL FINANȚELOR  – ACȚIUNI GENERALE – buget – 21.595,6 milioane lei (majorare – 1,2%);

 

 • MINISTERUL ENERGIEI – buget – 583,3 milioane lei
  (scădere – 36,0%);

 

 • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
  buget – 1.336,3 milioane lei; (majorare – 24,8%);

 

 • MINISTERUL TURISMULUI – buget –63,4 milioane lei;
  (majorare – 39,8%)

 

 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT – buget – 1.237,1 milioane lei; (majorare – 32,4%)

 

 • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII – buget –1.652,7 milioane lei; (majorare – 13,6%)

 

 • MINISTERUL APELOR și PĂDURILOR – buget –438,9 milioane lei; (majorare – 26,8%)

 

 • MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL
  buget – 8,9 milioane lei; (majorare – 16,8%)
 • MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL – buget – 7,3 milioane lei; (scădere – 0,7%);

 

 • MINISTERUL PENTRU ROMÂNII de PRETUTINDENI – buget –25,4 milioane lei; (majorare – 44,6%);

 

 • ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ – buget – 57,6 milioane lei;
  (majorare – 20,7%);

 

 • SENAT – buget – 196,0 milioane lei; (majorare – 30,3%);

 

 • CAMERA DEPUTAȚILOR – buget – 436,2 milioane lei;
  (majorare – 29,6%).

 

SUME PENTRU ALTE INSTITUȚII:
ÎNALTA CURTE DE  CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
buget – 128,3 milioane lei
majorare – 9,0%

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
buget – 24,4 milioane lei
majorare – 16,2%

CONSILIUL LEGISLATIV
buget – 9,4 milioane lei
majorare – 4,3%
CURTEA DE CONTURI
buget – 330,1 milioane lei
majorare – 23,8%
CONSILIUL CONCURENȚEI
buget – 58,1 milioane lei
majorare – 13,0%

 

AVOCATUL POPORULUI
buget – 19,7 milioane lei
majorare – 35,8%
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
buget – 16,6 milioane lei
majorare – 5,1%
CONSILIUL NAȚIONAL al AUDIOVIZUALULUI
buget – 11,2 milioane lei
majorare – 18,2%
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
buget – 21,6 milioane lei
scădere – 4,2%

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
buget – 2.306,3 milioane lei
majorare – 13,2%

SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
buget – 290,1 milioane lei
majorare – 15,9%

SERVICIUL DE  PROTECȚIE ȘI PAZĂ
buget – 195,1 milioane lei
majorare – 19,35%

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
buget – 332,6 milioane lei
majorare – 21,9%

ACADEMIA ROMÂNĂ
buget – 415,4 milioane lei
majorare – 3,2%

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
buget – 694,8 milioane lei
majorare – 4,0%

Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

buget –2,8 milioane lei
scădere – 1,8%

 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

buget –16,3 milioane lei
majorare – 20,0%

Oficiul registrului național al informațiilor secrete de stat

buget –9,9 milioane lei
scădere – 0,2%

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

buget – 6,3 milioane lei
majorare – 7,9%

Agenția Națională de Presă AGERPRES

buget –23,5 milioane lei
majorare – 7,1%

 

Institutul Cultural Român

buget –42,2 milioane lei
majorare – 33,0%

Societatea Română de Radiodifuziune

buget –370,0 milioane lei
majorare – 7,9%

 

Societatea Română de Televiziune

buget – 440,0 milioane lei
scădere – 53,9%

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
buget – 150,0 milioane lei
majorare – 6,6%

Autoritatea Electorală Permanentă

buget –100,7 milioane lei
scădere – 16,3%

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

buget –6,4 milioane lei
majorare – 46,8%

Consiliul Economic și Social

buget –8,5 milioane lei
majorare – 34,3%

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

buget –11,8 milioane lei
majorare – 4,5%

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

buget –17,6 milioane lei
majorare – 3,5%

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
buget –21,4 milioane lei
scădere – 37,9%

Academia Oamenilor de Știință din România

buget –10,0 milioane lei
majorare – 20,1%

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției

buget –2,1 milioane lei
majorare – 96,8%

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}