Workshop: Etica si Integritate. Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

 • Locatie

 • Mamaia - Hotel Dacia Sud

 • Sesiuni

 • 4 - 7 august 2022

 • 11 - 14 august 2022

 • 18 - 21 august 202

 • 25 - 28 august 2022

 • 1 - 4 septembrie 2022

Informatii Administrative

Organizatori

 • Alexandru Capatana - 0733.741.185

Speaker

 • Catalin Petrescu – Specialist in audit si control intern

Certificare

 • In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire „Auditor Intern” Cod COR 241 105, eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite.

Taxe Participare

 • 900 Lei - Servicii Instruire
 • Include acces la programul de instruire, suportul de curs, mapa de lucru, coffee break, etc.
 • 2500 Lei - Servicii Cazare
 • Cazare in regim double si pensiune completa pe durata a 4 zile pentru participant si insotitor.
Formular Inscriere

Informatii Suplimentare

 • Taxa de cazare se poate achita partial/total folosind tichete de vacanta.

Tematica

Etica si integritate. Cultura etica
– introducere în terminologia specifica eticii (etica, morala, deontologie, etica profesionala etc.);
– definirea culturii etice si a principalelor componente ale acesteia;
– Tonul la vârf (Tone at the Top) si importanta acestuia;
– guvernanta corporativa la entitatile publice;
– codul de conduita/ etic/ deontologic;
– gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii;
– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor;
– sistemul de raportare a iregularitatilor.

Ce este coruptia ?

– ce este coruptia si cum ne afecteaza în viata de zi cu zi ?
– forme ale coruptiei;
– conventii internationale privind coruptia;
– cadrul legal national privind prevenirea si combaterea coruptiei;
– Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 – privire retrospectiva;
– coruptia în sistemul penal român; principalele infractiuni de coruptie, asimilate si conexe.

Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025
– prezentare generala SNA 2016-2020;
– obiective generale si specifice ale SNA 2016-2020;
– masurile de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei;
– standardele generale de publicare a informatiilor de interes public;

Masuri practice pentru implementarea SNA 2021-2025 într-o entitate publica
– responsabilitati institutionale si individuale;
– declaratia de aderare;
– identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie;
– planul de integritate;
– raportari specifice;
– mecanismul de monitorizare

Planul de integritate

– prevenirea coruptiei;

– cum se asigura educatia anticoruptie;

– combaterea coruptiei prin masuri administrative si penale.
– elementele unui program de prevenire si combatere a coruptiei;
– modalitati practice de implementare a programului de etica si integritate;
– programul de integritate – instrument de construire a culturii etice si anticoruptie;
– exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.

Aspecte practice privind implementarea masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei
– Cod etic/deontologic/de conduita
– Declararea averilor
– Declararea cadourilor
– Conflicte de interese
– Consilier de etica
– Incompatibilitati
– Transparenta în procesul decizional
– Acces la informatii de interes public
– Protectia avertizorului de integritate
– Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu
– Interdictii dupa angajarea în institutii publice
– Functii sensibile

Aspecte specifice implementarii prevederilor HG nr. 599/2018
– domeniu de aplicare si responsabilitati;
– organizarea si functionarea grupurilor de lucru;
– identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie;
– documente si raportari specifice;
– relatia cu sistemul de control intern managerial;
– ce sunt incidentele de integritate;
– gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publica;
– studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.

Dezbateri si studii de caz personalizate
– discutii libere pe subiectele propuse de participanti în legatura cu temele cursului;
– analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

Formular Inscriere

Hotel Dacia Sud

 • Informatii Suplimentare
  Raspundem bucurosi la orice intrebare
 • Mail
  office@consultingpoint.ro
 • Telefon
  0733.741.185
 • Adresa
  Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti