CFP si CFG – Instrumente financiar bugetare in institutiile publice

 • Locatie

 • Bucuresti - Leonardo Hotel Bucharest City Center

 • Sesiuni

 • 7 - 9 noiembrie

 • 5 - 7 decembrie

Informatii Administrative

Organizator

  • Alexandru Capatana - 0733.741.185

  Speaker

  • Specialist in Contabilitatea Institutiilor Publice

  Certificare

  • In urma evaluarii se acorda Certificat de Participare emis de catre furnizorul de formare profesionala acreditat in conformitate cu HG 1066/2008.

  Taxe Participare

  • 1200 Lei - Servicii Instruire
  • Include acces la programul de instruire, suportul de curs, mapa de lucru, coffee break, etc.
  Formular Inscriere

  Informatii Suplimentare

  • Discount 10% pentru minim 3 participanti sau 25% pentru minim 5 participanti din cadrul aceleiasi institutii

  Tematica

  1. Particularități ale mangementului financiar in institutiile publice
  • Obiective si functii ale managementului financiar public
  • Politici si proceduri financiare
  • Managementul cheltuielilor publice
  • Structura bugetelor – competenţe in aprobare elaborarea, aprobarea si executia acestora
  • Modificarea structurii iniţiale a bugetelor aprobate

   

  1. Controlul financiar preventiv propriu – parte integranta a controlui intern/mangerial;
  • Scopul și obiectul controlului financiar preventiv
  • Principalii actori implicați
  • Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Proiecte de operatiuni supuse vizei de CFPP
  • Refuz de viza
  • Raportul juridic de obligaţie.
  1. Fazele executiei bugetare
  • Actori implicati in executia bugetara   – atributii, responsabilitati si limite de competenta
  • Angajarea cheltuielilor si controlul financiar preventiv al angajamentelor
  • Lichidarea cheltuielilor
  • Ordonanţarea cheltuielilor si controlul financiar preventiv in faza de ordonantare
  • Plata cheltuielilor – faza in procesul executiei bugetare
  • Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
  1. MODIFICARI LEGISLATIVE APARUTE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR              Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
   Documente specifice controlului financiar preventiv, operatiuni supuse vizei CFP;
   Operatiuni supuse CFP; Analiza si solutii in cazul refuzului de viza;
   Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP;
   Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv;
   Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP; Returnarea documentatiei la verificarea de fond;
   Refuzul de viza;
   Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;
   Procedura operationala CFP; Exemple de operatiuni; Documente specifice, elaborarea de rapoarte.

   ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE SPECIFICE OPERATIUNILOR SUPUSE CFP

   Deplassri interne/ externe, ordonantare plata personal, alte operatiuni supuse CFP;
   Alte tipuri de operatiuni;
   Contractul/ comanda de achizitie publica.

   CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE

   Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. O.U.G nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici;
   Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;
   Intocmirea Programului anual de activitate;
   Procedura operationala CFG; Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;
   Intocmirea actelor de control; Valorificarea constatarilor organelor de control;
   Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern entitatii;

   ELABORAREA CECKLIST-URILOR DE CONTROL UZUALE IN ACTIVITATEA DE CFG – PREGATIREA ACTIVITATILOR DE CONTROL

   Check-list inventariere;
   Check-list achizitii publice;
   Check-list organizare si exercitare CFP;
   Check-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;

  Formular Inscriere
  • Informatii Suplimentare
   Raspundem bucurosi la orice intrebare
  • Mail
   office@consultingpoint.ro
  • Telefon
   0733.741.185
  • Adresa
   Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti