CFP, CFG si FOREXEBUG – Instrumente financiar bugetare in institutiile publice

 • Locatie

 • Bucuresti - Centrul de Conferinte Education Point

 • Sesiuni

 • 25 - 27 aprilie

Informatii Administrative

Organizator

  • Alexandru Capatana - 0733.741.185

  Speaker

  • Specialist in Contabilitatea Institutiilor Publice

  Certificare

  • In urma evaluarii se acorda Certificat de Participare emis de catre furnizorul de formare profesionala acreditat in conformitate cu HG 1066/2008.

  Taxe Participare

  • 1200 Lei - Servicii Instruire
  • Include acces la programul de instruire, suportul de curs, mapa de lucru, coffee break, etc.
  Formular Inscriere

  Informatii Suplimentare

  • Discount 10% pentru minim 3 participanti sau 25% pentru minim 5 participanti din cadrul aceleiasi institutii

  Tematica

  1. Particularități ale mangementului financiar in institutiile publice
  • Obiective si functii ale managementului financiar public
  • Politici si proceduri financiare
  • Managementul cheltuielilor publice
  • Structura bugetelor – competenţe in aprobare elaborarea, aprobarea si executia acestora
  • Modificarea structurii iniţiale a bugetelor aprobate

   

  1. Controlul financiar preventiv propriu – parte integranta a controlui intern/mangerial;
  • Scopul și obiectul controlului financiar preventiv
  • Principalii actori implicați
  • Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Proiecte de operatiuni supuse vizei de CFPP
  • Refuz de viza
  • Raportul juridic de obligaţie.
  1. Fazele executiei bugetare
  • Actori implicati in executia bugetara   – atributii, responsabilitati si limite de competenta
  • Angajarea cheltuielilor si controlul financiar preventiv al angajamentelor
  • Lichidarea cheltuielilor
  • Ordonanţarea cheltuielilor si controlul financiar preventiv in faza de ordonantare
  • Plata cheltuielilor – faza in procesul executiei bugetare
  • Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
  1. Utilizarea eficienta a FOREXEBUG. Contabilitatea institutiilor publice
  • Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug
  • Ordinul nr. 3192/2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare -Forexebug
  • Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice
  • Ordinul nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
  • Implementarea şi stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/2017
  • Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017
  • Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru: instituţii finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii finanţate integral/parţial din venituri proprii
  • Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome.
  • Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare
  • Corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor
  • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi
  • Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare
  • Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
  • Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative
  • Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.
  • Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile
  • Modele privind elaborarea procedurilor contabile
  • Aplicații practice şi studii de caz
  Formular Inscriere
  • Informatii Suplimentare
   Raspundem bucurosi la orice intrebare
  • Mail
   office@consultingpoint.ro
  • Telefon
   0733.741.185
  • Adresa
   Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti