5 – 8 iulie 2018 – Mamaia – Hotel Flora

Speaker

Specialist in Contabilitatea Institutiilor Publice


Tematica

MODIFICARI LEGISLATIVE APARUTE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR              

Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Documente specifice controlului financiar preventiv, operatiuni supuse vizei CFP;
Operatiuni supuse CFP; Analiza si solutii in cazul refuzului de viza;
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP;
Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv;
Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP; Returnarea documentatiei la verificarea de fond;
Refuzul de viza;
Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;
Procedura operationala CFP; Exemple de operatiuni; Documente specifice, elaborarea de rapoarte.

ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE SPECIFICE OPERATIUNILOR SUPUSE CFP

Deplassri interne/ externe, ordonantare plata personal, alte operatiuni supuse CFP;
Alte tipuri de operatiuni;
Contractul/ comanda de achizitie publica.

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE

Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. O.U.G nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici;
Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;
Intocmirea Programului anual de activitate;
Procedura operationala CFG; Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;
Intocmirea actelor de control; Valorificarea constatarilor organelor de control;
Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern entitatii;

ELABORAREA CECKLIST-URILOR DE CONTROL UZUALE IN ACTIVITATEA DE CFG – PREGATIREA ACTIVITATILOR DE CONTROL

Check-list inventariere;
Check-list achizitii publice;
Check-list organizare si exercitare CFP;
Check-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;

NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL

Utilizarea Sistemului Naţional de Raportare FOREXEBUG – Implementarea şi stadiul sistemului de raportare, noutăţi;
Dezvoltarea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare (cash) din trezorerie la nivel COFOG III: capitol, subcapitol, paragraf (pentru venituri şi cheltuieli), detaliate pe clasificaţia economică la nivel de titlu, articol, alineat (pentru cheltuieli);
Controlul angajamentelor bugetare în trezorerie;
Transmiterea unor balanţe analitice standardizate la nivelul MFP, de către fiecare instituţie publică;
Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară si anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative) pe parcursul anului 2017;
Procesul de colectare a situaţiilor financiar-contabile ale instituţiilor publice (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia arieratelor) din perspectiva FOREXEBUG;
Eliminarea centralizării situaţiilor financiare la nivelul ordonatorilor secundari şi principali de credite.

CONTABILITATEA ŞI RAPORTAREA ÎN INSTITUŢIILE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE 

 • Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice.(OMFP nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare):
  • întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe);
  • corelaţii între formularele de situaţii financiare;
  • probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor;
  • financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare;
  • înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
  • operaţiuni de consolidare.

ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA CHELTUIELILOR instituţiilor publice potrivit prevederilor Legii nr 273/2006 şi OMFP nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 • Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu Sistemul European de Conturi
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (OMFP 2861/2009), cu modificări şi completări până în 2016.
  Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – Particularităţi prevăzute în OMFP nr.221/2015.

 


Informatii Administrative

Organizatori

Adrian Ciobanu Alexandru Capatana
0724.271.282 0733.741.185

Taxe Participare

Servicii Instruire Servicii Cazare
900 Lei – Include suportul de curs in format electronic, mapa de lucru si taxa examinare ANC; 1800 Lei – cazare in regim double si pensiune completa pe durata a 4 zile pentru participant si insotitor.

Termen Inscriere

3 iulie, in limita locurilor disponibile


Certificare

In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE PERFECTIONARE A.N.C. pentru ocupatia „CONTABIL” Cod COR 331302, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite cu privire la Controlul Financiar Preventiv. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata. Certificat de participare pentru Controlor Financiar, eliberat de furnizorul autorizat de formare profesionala in conformitate cu HG 1066/2008.

Formular Inscriere Online

 


Prezentare Hotel Flora – Mamaia

Hotel Flora Mamaia este o destinatie de vacanta prestigioasa, amplasata perpendicular pe malul marii. Hotelul este situat la jumatatea distantei dintre Cazino si Satul de Vacanta, aproape de parcul Aqua Magic, Telegondola si Teatrul de Vara. Renovat complet in perioada 2010-2011, Hotel Flora Mamaia marcheaza o oaza de relaxare, un spatiu modern, delimitat de eleganta si luxul impuse de interioarele aerisite si decorurile calde, realizate cu mult bun-gust.

Fiind unul dintre cele mai mari hoteluri din zona Dobrogea si din statiunea Mamaia, Hotel Flora ofera 612 de locuri de cazare in camere si apartamente confortabile, 2 restaurante in care arta culinara si profesionalismul se impletesc perfect, sali de conferinte cu aparatura si dotari complete, piscina si zone de relaxare.

Hotel Flora Mamaia este locatia in care serviciile si facilitatile destinate relaxarii se completeaza cu cele destinate organizarii de conferinte, simpozioane, prezentari si lansari de produse, training-uri profesionale si intalniri de afaceri.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.