Implementarea si Raportarea Sistemului de Control Intern Managerial

 • Locatie

 • Bucuresti - Centrul de conferinte Education Point

 • Sesiuni

  • 25 - 27 aprilie

  Informatii Administrative

  Organizator

  • Alexandru Capatana - 0733.741.185

  Speaker

  • Specialist in audit si control intern din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei

  Certificare

  • In urma evaluarii se acorda Certificat de Participare emis de catre furnizorul de formare profesionala in conformitate cu HG 1066/2008.

  Taxe Participare

  • 1200 Lei - Servicii Instruire
  • Include acces la programul de instruire, suportul de curs, mapa de lucru, coffee break, etc.
  Formular Inscriere

  Informatii Suplimentare

  • Discount 10% pentru minim 3 participanti sau 25% pentru minim 5 participanti din cadrul aceleiasi institutii

  Tematica

  Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora aspura documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice

  Comisia de monitorizare: rol, componeță, atributii, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere

  Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare

  Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevazute de OSGG nr. 600 / 2018

  Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018

  Completarea situațiilor centralizatoare anuale

  Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern)

  Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern

  Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018

  Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță

  Relația cu controlul intern/financiar – preventiv propriu și delegat

  Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe Stadardul 8 – Managementul riscurilor

  Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilităţii, achiziţii etc.

  Evaluarea calităţii indicatorilor de monitorizare a performanţelor

  Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanţelor în entitate

  Exemplu de procedură operaţională privind monitorizarea performanţelor

  Raportul anual de monitorizare a performanţelor şi Informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare

  Deficienţe şi erori posibile privind monitorizarea performanţelor

  Formular Inscriere
  • Informatii Suplimentare
   Raspundem bucurosi la orice intrebare
  • Mail
   office@consultingpoint.ro
  • Telefon
   0733.741.185
  • Adresa
   Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti