Workshop: Etica si Integritate. Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

 • Locatie

 • Predeal - Hotel Orizont

 • Sesiuni

  • 27 - 30 aprilie 2023

  Informatii Administrative

  Organizatori

  • Alexandru Capatana - 0733.741.185

  Speaker

  • Catalin Petrescu – Specialist in audit si control intern

  Certificare

  • In urma evaluarii se acorda Certificat de Participare emis de catre furnizorul de formare profesionala in conformitate cu HG 1066/2008.

  Taxe Participare

  • 1200 Lei - Servicii Instruire
  • Include acces la programul de instruire, suportul de curs, mapa de lucru, coffee break, etc.
  • 2300 Lei - Servicii Cazare
  • Cazare in regim double si pensiune completa (fisa cont 650 lei) pe durata a 4 zile pentru participant si insotitor.
  Formular Inscriere

  Informatii Suplimentare

  • Taxa de cazare se poate achita partial/total folosind tichete de vacanta.

  Tematica

  Etica si integritate. Cultura etica
  – introducere în terminologia specifica eticii (etica, morala, deontologie, etica profesionala etc.);
  – definirea culturii etice si a principalelor componente ale acesteia;
  – Tonul la vârf (Tone at the Top) si importanta acestuia;
  – guvernanta corporativa la entitatile publice;
  – codul de conduita/ etic/ deontologic;
  – gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii;
  – gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor;
  – sistemul de raportare a iregularitatilor.

  Ce este coruptia ?

  – ce este coruptia si cum ne afecteaza în viata de zi cu zi ?
  – forme ale coruptiei;
  – conventii internationale privind coruptia;
  – cadrul legal national privind prevenirea si combaterea coruptiei;
  – Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 – privire retrospectiva;
  – coruptia în sistemul penal român; principalele infractiuni de coruptie, asimilate si conexe.

  Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025
  – prezentare generala SNA 2016-2020;
  – obiective generale si specifice ale SNA 2016-2020;
  – masurile de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei;
  – standardele generale de publicare a informatiilor de interes public;

  Masuri practice pentru implementarea SNA 2021-2025 într-o entitate publica
  – responsabilitati institutionale si individuale;
  – declaratia de aderare;
  – identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie;
  – planul de integritate;
  – raportari specifice;
  – mecanismul de monitorizare

  Planul de integritate

  – prevenirea coruptiei;

  – cum se asigura educatia anticoruptie;

  – combaterea coruptiei prin masuri administrative si penale.
  – elementele unui program de prevenire si combatere a coruptiei;
  – modalitati practice de implementare a programului de etica si integritate;
  – programul de integritate – instrument de construire a culturii etice si anticoruptie;
  – exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.

  Aspecte practice privind implementarea masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei
  – Cod etic/deontologic/de conduita
  – Declararea averilor
  – Declararea cadourilor
  – Conflicte de interese
  – Consilier de etica
  – Incompatibilitati
  – Transparenta în procesul decizional
  – Acces la informatii de interes public
  – Protectia avertizorului de integritate
  – Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu
  – Interdictii dupa angajarea în institutii publice
  – Functii sensibile

  Aspecte specifice implementarii prevederilor HG nr. 599/2018
  – domeniu de aplicare si responsabilitati;
  – organizarea si functionarea grupurilor de lucru;
  – identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie;
  – documente si raportari specifice;
  – relatia cu sistemul de control intern managerial;
  – ce sunt incidentele de integritate;
  – gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publica;
  – studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.

  Dezbateri si studii de caz personalizate
  – discutii libere pe subiectele propuse de participanti în legatura cu temele cursului;
  – analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti;
  – dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

  Formular Inscriere

  Hotel Orizont

  • Informatii Suplimentare
   Raspundem bucurosi la orice intrebare
  • Mail
   office@consultingpoint.ro
  • Telefon
   0733.741.185
  • Adresa
   Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti